Welke betalingstermijn is redelijk? Wat zegt de wet? Een overzicht van alle betalingstermijnen: praktisch, helder en volledig up-to-date (2022).

8 juli 2022

 

Factuur2017

Moet ik deze factuur binnen 14 dagen betalen? En hoe zit het met de betaling voor dit pakketje? Mag ik hier 30 dagen mee wachten? Een week? Deze vragen zijn vast weleens door uw hoofd geschoten bij het ontvangen van facturen. Nog vaak krijgen wij veel vragen hoe het nu eigenlijk zit rondom betalingstermijnen en wanneer een debiteur te laat is met het betalen van een openstaande factuur. Hoog tijd om alles duidelijk kort en overzichtelijk op een rijtje te zetten, temeer omdat een aantal regels onlangs zijn gewijzigd.

Het is belangrijk om een overzicht te maken wat betreft de betalingstermijnen, omdat de wettelijke betalingstermijnen per categorie verschillen en consumenten en bedrijven vaak niet weten aan welke termijnen zij gebonden zijn.

Consumentenovereenkomsten

Een consumentenovereenkomst is een overeenkomst waarbij een consument voor privédoeleinden een dienst afneemt of een product koopt van een bedrijf. In dit blog laat ik de (uitgebreide) juridische definitie van een consumentenovereenkomst buiten beschouwing.

Bij de consumentenovereenkomst wordt vaak een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Ondernemingen mogen de betalingstermijnen zelf bepalen, mits dit een redelijk termijn is voor de consument om tot betaling over te gaan. In de praktijk komt dit neer op een redelijke betalingstermijn van 14 dagen. Indien na 14 dagen de betaling uit is gebleven, dient de consument-schuldenaar kosteloos worden aangemaand. Aan het einde van het blog leg ik uit hoe er moet worden aangemaand.

Business – to – business overeenkomsten

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven (b2b) kent een aparte betalingstermijn die sinds 2013 wettelijk is vastgelegd. De Wet Betalingstermijnen hanteert een redelijke termijn en deze bedraagt bij b2b overeenkomsten 30 dagen. De termijn van 30 dagen is de wettelijke betalingstermijn die van kracht is, wanneer er verder in de desbetreffende overeenkomst geen betalingstermijn is vastgelegd. De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. Dit betekent dat er in de overeenkomst ruimte is om een andere termijn overeen te komen van maximaal 60 dagen als dit voor geen van de partijen nadelig was.

Bescherming tegen grote bedrijven per 1 juli 2022

Met ingang van deze datum wordt de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb teruggedrongen van 60 naar 30 dagen op straffe van nietigheid van een langere betalingstermijn. Artikel 6:119a lid 6 Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd in het voordeel van het mkb.

De maximale betaaltermijn van 30 dagen is goed nieuws voor het midden- en kleinbedrijf als zij schuldeiser zijn. Door de nieuwe betaaltermijn komen ondernemers minder snel in financiële problemen, doordat facturen pas heel laat betaald worden. De nieuwe wet biedt dus meer bescherming tegen grote ondernemingen die langere betalingstermijnen willen ‘opleggen’. Voor bestaande overeenkomsten zal een overgangstermijn van één jaar van toepassing zijn. Lopende overeenkomsten hoeven dus niet vóór 1 juli 2022 te worden aangepast en mogen dus nog een jaar uitwerken. Na dat overgangsjaar, per 1 juli 2023, moeten ook de lopende overeenkomsten in overeenstemming zijn gebracht aan deze wet.

Anoniem meldpunt late betalingen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen melding maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2021 heeft opgezet. Dit meldpunt blijft langer geopend, ondernemers kunnen tot 26 januari 2023 hun melding doen.

Overeenkomsten met de overheid

Overeenkomsten met de overheid kennen dezelfde regeling als de business-to-business regeling. Betalingen tussen bedrijven en overheden kennen dus ook een redelijke betalingstermijn van 30 dagen. Verschil met de b2b-overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden die de Rijksoverheid hanteert. Op alle overeenkomsten gesloten tussen bedrijven en overheden, zijn de Algemene Rijksvoorwaarden van toepassing. De wettelijk vastgelegde Algemene Rijksvoorwaarden kennen bij het sluiten van overeenkomsten een betalingstermijn van 30 dagen. Afwijking is bij deze laatstgenoemde overeenkomsten vrijwel niet mogelijk.

Betalingstermijn op facturen?

Een veel voorkomend misverstand is dat vermelding van de betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig zou zijn. Helaas is dat niet zo. Vermelding op de factuur van de vervaldag is wel duidelijk, maar kan juridisch helaas niet worden afgedwongen. De redenering is dat een betalingstermijn niet achteraf kan worden opgelegd. Het product is dan namelijk al geleverd of de dienst is al uitgevoerd. Dat is anders bij lopende handelsrelaties. Via de vorige (reeds betaalde) factuur wordt dan namelijk alsnog de betreffende betalingstermijn van kracht. Een probleem ontstaat als uw opdrachtgever in zijn voorwaarden een andere betalingstermijn hanteert (de zgn. “battle of forms”). U bent dan niet per definitie gebonden aan die voorwaarden, tenzij u hiermee uitdrukkelijk instemt.

**Tip: vermeld in het contract of offerte duidelijk uw betalingstermijn, zodat u zich daarop met succes kunt beroepen. Vermelding van uw betalingstermijn in algemene voorwaarden is het beste alternatief. Zorg ervoor dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en bij voorkeur uitdrukkelijk worden geaccepteerd. Ons kantoor stelt voor vaste, aantrekkelijke prijzen algemene voorwaarden op (inclusief het regelen van de betaalvoorwaarden).

Aanmaningen

Wanneer de overeengekomen betalingstermijn helder is, maar er vervolgens niet wordt betaald door de debiteur, geldt voor alle categorieën dat een kosteloze herinnering wordt gestuurd. Hierin geeft u de debiteur de kans om alsnog tot betaling over te gaan. Blijft ook na het versturen van een betalingsherinnering de betaling uit, kunt u een laatste aanmaning versturen. Combineer dat altijd met telefonische benadering. U zult merken dat dit het meest effectief is.

Veertiendagenbrief aan consumenten

Bij consumentenovereenkomsten dient deze zgn. “14-dagen brief” aan strenge juridische eisen te voldoen. De formulering daarvan luistert zeer nauw. De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 (zaaknr. 16/02885) de volgende aandachtspunten meegegeven:

 1. een consument-schuldenaar moet daadwerkelijk 14 volle dagen de tijd krijgen om te betalen, gerekend vanaf de dag nadat de brief is ontvangen;
 2. schuldeisers moeten een correcte formulering hanteren, zodat duidelijk is wanneer de termijn van veertien dagen aanvangt;
 3. als binnen de veertiendagentermijn een deel van de factuur wordt betaald zijn de incassokosten slechts verschuldigd over het onbetaald gelaten deel van de factuur.

**Tip: maak gebruik van onze gratis aanmaningenservice, zodat u zeker weet dat uw brief aan de juiste vereisten voldoet.

De aanmaning kan het benodigde schrikeffect hebben op een debiteur, waarna deze alsnog de factuur betaalt. Na het versturen van een aanmaning met een aankondiging tot het nemen van incassomaatregelen, is het verstandig om de vordering per direct over te dragen. Wij starten de incasso dan binnen 12 uur op.

Heeft u vragen over dit blog? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

E mulderij@mbjuristen.nl/ T 0341-844648

 

Deel dit bericht

80 reacties op “Welke betalingstermijn is redelijk? Wat zegt de wet? Een overzicht van alle betalingstermijnen: praktisch, helder en volledig up-to-date (2022).”

 1. W.Evers schreef:

  Ik krijg de nota voor de zonnepanelen voor de plaatsing met daar in vette letters in dat in binnen 48 uur dien te betalen. Staat achteraf in de kleine letters. Toch vind ik dit een niet reële termijn. 14 dagen is toch normaal?

  • Arwin Mulderij schreef:

   U bent alleen gebonden aan de ‘kleine letters’ (hun verkoopvoorwaarden) wanneer u hiermee akkoord bent gegaan, bijv. door ondertekening van de offerte. Als u particulier bent, is veertien dagen inderdaad een gebruikelijke termijn, hoewel dertig dagen (de betaaltermijn tussen bedrijven) ook in de particuliere sector steeds meer gebruikelijk wordt. Een betalingstermijn van 48 uur is zeer onredelijk.

 2. Roy Wikkeling schreef:

  Ik heb bij onlangs en serre besteld.
  Op de afgesproken datum werd de constructie opgezet en de zelfde middag, kreeg ik door de uitvoerende mensen een factuur groot € 5600,-gepresenteerd, met het verzoek of ik deze direct zou willen volden. Aan dit verzoek heb ik voldaan
  Maar ik vraag me af of dit wel vlgns de offieciele regels is. Wat is de termijn voor een particulier waar binnen een factuurv moet worden betaald?
  en zou hebben aangehouden.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Er is voor particulier (in tegenstelling tot bedrijven) geen wettelijke betaaltermijn. Een termijn van 14 dagen wordt redelijk geacht. Per omgaande betaling kan niemand eisen. U had hiertegen dus bezwaar kunnen maken.

 3. Antoon Wiegmink schreef:

  Wat is een redelijke betalingstermijn als van een opdrachtgever de automatische incasso wordt gestorneerd, omdat er wellicht te weinig geld op de rekening van de opdrachtgever staat?

  Ik wil nu een mail sturen en de opdrachtgever eraan herinneren dat hij de nota moet betalen omdat de automatische incasso gestorneerd is. Ik ben penningmeester van een stichting die maandelijks een bijdrage van de opdrachtgever int. Ik wil een betalingstermijn hanteren van 7 dagen, met name omdat de volgende betaling er al weer zit aan te komen. Is dit redelijk?

  • Arwin Mulderij schreef:

   De betalingstermijn tussen ondernemingen (Business-to-Business) is 30 dagen op grond van de wet. In uw geval is waarschijnlijk sprake van een particulier? Dan is een betalingstermijn van 14 dagen redelijk, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.

 4. Vissers schreef:

  Ik heb een bestelling geplaatst en is geleverd. Nu heb ik een factuur ontvangen en ze willen dat ik de levering per direct betaal. Heb ik dan geen betaling termijn? Men geeft aan dat dit besproken is. Ik weet hier helemaal niets vanaf

  • Arwin Mulderij schreef:

   Nee, voor particulieren geldt een ‘redelijke’ betalingstermijn.Betaling per direct is altijd onredelijk, tenzij dat uitdrukkelijk is afgesproken. U zou dus nog 14 dagen met betaling kunnen wachten, wat in de jurisprudentie als een redelijke betalingstermijn wordt gezien.

 5. Ton schreef:

  Wat is een redelijke betalingstermijn indien een consument iets verkoopt aan een bedrijf?

  Of bijvoorbeeld bij een zorgverzekering: een consument neemt zorg af en wilt deze zorg declareren aan de zorgverzekeraar. Wanneer dient de zorgverzekeraar te betalen aan de consument indien er geen betalingstermijn in de polisvoorwaarden zijn afgesproken?

  In bovenstaande gevallen is er namelijk geen sprake van verkoop van een bedrijf aan consument maar juist andersom.

  Waar is dit wettelijk geregeld?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Er geldt geen wettelijke betalingstermijn tussen bedrijven en consumenten en vice versa. Zie onderstaande post. Alleen tussen bedrijven onderling (B2B) geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen op grond van artikel 6:119a BW.

 6. Piet Karregat schreef:

  Ik heb een factuur ontvangen met daarop 2 betaaltermijnen.
  Is dit dan wel een correcte factuur die ik mag behandelen?

  Omdat dit een Australische leverancier is (diensten leverend aan een Nederlandse ondernemer), is het vanuit fiscaal oogpunt geen issue, maar het feit dat er twee verschillende termijnen worden genoemd, voelt alsof dit niet correct kan zijn.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Is duidelijk waar deze factuur betrekking op heeft? Zijn de diensten daadwerkelijk uitgevoerd? Dat levert grondslag voor de factuur op. De betaaltermijn hangt af wat jullie als partijen hierover hebben afgesproken. Algemene voorwaarden? An sich is een factuur met 2 betaaltermijnen niet per definitie ongeldig, in dat geval geldt een redelijke termijn in het internationaal handelsverkeer van 60 dagen.

 7. Alex van Hootegem schreef:

  In een reactie van mijn energieleverancier op mijn opmerking over de betaaltermijn van 14 dagen, schermen ze met het door hen gehanteerde wettelijke betalingstermijn voor de energiebranche van 14 dagen. Ik krijg geen relevante hits wanneer ik \”wettelijke betalingstermijn energiebranche\’ in toets in Google. Bestaat er een wettelijke betalingstermijn energiebranche?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Er bestaat geen wettelijke betaaltermijn voor de energiebranche. Waar zij mogelijk op doelen is hun algemene voorwaarden, waarmee u heeft ingestemd bij het aangaan van het contract. Als daarin een betaaltermijn van 14 dagen is bepaald, bent u daaraan gebonden.

 8. Thomas schreef:

  TNT geeft ons aan dat voor BTW bij invoer een kortere betalingstermijn geldt. Wij krijgen regelmatig facturen voor invoer rechten en BTW met een factuur aanmaakdatum van bijvoorbeeld 01-08 die op 06-8 door ons wordt wordt ontvangen waarbij de vervaldatum op 07-08 wordt gesteld. Ik heb TNT erop geattendeerd dat er tussen b2b een 30 dagen termijn geldt op grond van artikel 6:119a BW en dat deze ingaat op datum van ontvangst van deze factuur – maar ze houden zich stellig aan de 7 dagen termijn – in veel gevallen geldt hiervoor dus dat we maar 1 dag de tijd hebben om te betalen. We hebben TNT aangegeven dat we de betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst dus hanteren. Maar ik wil zeker zijn of we hiermee in ons recht staan. Graag ontvang ik hierover Uw advies

  • Arwin Mulderij schreef:

   Hier is 30 dagen de wettelijke betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen. Het kan zijn dat TNT algemene voorwaarden hanteert, waarin een kortere betaaltermijn is bepaald. Daarmee moet u wel hebben ingestemd. Check dat eerst. Succes gewenst!

 9. Paul schreef:

  Vanaf welke dag gaat de betingstermijn in? Is dat de dag van binnenkomst van de factuur?

  Stel ik betaal precies op de 14e dag en op de 14e dag stuurt de leverancier een herinnering, die dus bij mij minimaal een dag later aan komt. Moet ik dan de bijkomende kosten alsnog betalen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Meestal staat dat op de factuur vermeld, bijv. 14 dagen na verzenddatum, omdat de ontvangstdatum niet te controleren is. Zo niet, dan geldt de ontvangstdatum. Bij een zgn. veertiendagenbrief (laatste aanmaning) gelden weer andere regels. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, neem dan (vrijblijvend) contact met ons kantoor op.

 10. Ayla schreef:

  Kan ik uit Uw woorden afleiden dat er B2B geen sprake is van een juridisch ‘redelijke’ minimum betalingstermijn? Een dergelijke redelijke termijn bij consumenten is minimaal 14 dagen, terwijl B2B voorbeelden genoemd worden van 7 dagen bij bv TNT, welke blijkbaar geldig zijn door vermelding in AV? Dus geen minimum van 14 dagen, althans een redelijk minimum?

  • Arwin Mulderij schreef:

   De wettelijke betalingstermijn is bij B2B altijd 30 dagen. Via AV kunt u andere afspraken maken tot een maximum van 60 dagen. Een langere betaaltermijn mag alleen worden overeengekomen, indien deze termijn uitdrukkelijk in het contract wordt opgenomen en niet ‘kennelijk onbillijk’ is jegens de toeleverancier. Verder geldt sinds vorig jaar (1 juli 2018 definitief) de ‘Wet uiterste betaaltermijn voor grote ondernemingen’ met de sanctie ‘nietigheid’ van een langere betaaltermijn dan 60 dagen.

 11. CB schreef:

  Momenteel heb ik een vordering lopen op een client voor wie ik een app zou bouwen. Voordat ik de vordering ter gerechtelijke incasso indien (ik wil namelijk dat het minnelijk traject wordt overgeslagen en dat er NA overdracht direct een spoedspoed kort geding komt) hem een laatste kans geven om binnen 12 uur na ontvangst van mijn schrijven (zal via e-mail en WhatsApp zijn) alsnog het volledige bedrag te voldoen. Hij mag geen bezwaar maken, mede omdat zijn wanbetaling door strafrechtelijke redenen heeft plaatsgevonden (en ik in dat geval aangifte doe).

  De vraag is: is 12 uur een redelijke termijn?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Als er al sprake is van verzuim (vervaldatum is verstreken) is bij B2B relatie een termijn van 12 uur acceptabel. Je vraag bevat meerdere elementen en ik heb ook nog enige vragen. Kunnen wij u per e-mail benaderen?

 12. Calrissa schreef:

  Tele2 heeft mij een paar dagen geleden mobiel afgesloten. Zodoende kan ik niet meer internetten, bellen en sms-en. Tele2 heeft mij GEEN correcte aanmaning gestuurd en geen betalingstermijn geduid. Sterker nog, ik heb de eerste (!) factuur binnen een termijn van 4 weken betaald en Tele2 heeft mij afgesloten 4 dagen nádat ik de rekening heb betaald, zonder een juiste aanmaning te sturen. Heel vervelend allemaal. Als consument en kleine ondernemer zou ik graag naast excuses van Tele2 ook de kosten hiervan vergoed krijgen (prepaid card aanschaffen, tijd kwijt aan het probleem kenbaar maken bij Tele2 en met oplossingen komen). Echter, Tele2 reageert niet snel op mijn klacht, waardoor de (in mijn ogen onterechte) afsluiting mij op steeds meer kosten jaagt. Wat is uw advies? Vriendelijke groet,

  • Arwin Mulderij schreef:

   Als u uw betalingsverplichting bent nagekomen, is afsluiting niet (langer) toegestaan. Uitsluitend bij ‘wanbetaling’ of te late betaling mag de dienstverlener haar diensten opschorten (opschortingsrecht). Kijk voor de zekerheid na of dat ook in de algemene voorwaarden van Tele2 staat vermeld, omdat het mogelijk is dat afsluiting als ‘sanctie’ op te late betaling is bepaald. In deze voorwaarden zal ook de betalingstermijn zijn genoemd. De kosten van prepaid card kunt u vorderen, mits vaststaat dat Tele2 u prematuur of ten onrechte heeft afgesloten. Uw tijdsbesteding komt niet voor vergoeding in aanmerking. Aan dit advies kunt u helaas geen rechten ontlenen, omdat we eerst de stukken (contract, algemene voorwaarden, factuur, etc.) daarvoor moeten bestuderen. Dan kunnen wij per mail een advies op maat geven. Succes gewenst en bij vragen kunt u ons altijd mailen of bellen.

 13. Joris Ammerlaan schreef:

  Als kleine Catering werken we vanuit huis. Een kleine ondernemer dus. Het is een eenmanszaak en deze is ook zo ingeschreven bij de KVK. We hebben ook een BTW nummer. We hebben geen algemene voorwaarden. Nu hadden wij opdracht gekregen van een zakelijke klant voor een catering. Ik heb op voorhand de factuur gestuurd, dus voor de levering. De factuurdatum was 14-11-2018, de levering was 21-11-2018.

  Op de factuur stond deze tekst:

  Aflevering van de gerechten vind plaats op 21 november 2018 om 16:30.
  Graag overmaken op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer.
  Uiterste betaaldatum van het totaalbedrag is de dag van levering.
  Wij vragen ivm met de inkoop een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag.

  Ik lees dat B2B een wettelijke betaaltermijn heeft van 30 dagen. Nu zie ik ook dat het vaak gaat over facturen die achteraf na de levering gestuurd worden. Het gaat in dit geval over een grote onderneming dus en een klein bedrijf.

  Inmiddels is er nog steeds niets betaald. 2x gebeld, 1x een betalingsherinnering gestuurd. Helaas niets. Maar we zitten nog binnen de 30 dagen.

  Vraag:
  Hoe zit dat met facturen die VOOR de levering gestuurd worden? Was mijn tekst op de factuur wel wettelijk correct en redelijk?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Dat is een vervelende kwestie. Hier geldt ook de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen, ongeacht of de factuur voor of na de levering is verzonden. Uiteraard kunt u dit wel VOORAF afspreken, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden. Wij adviseren u om algemene voorwaarden op te stellen of via een apart contract hierover afspraken te maken (voor deze casus is dat helaas te laat). Overigens stellen wij ook algemene voorwaarden en contracten op. Als deze klant na 30 dagen niet betaalt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Mail of bel gerust voor verdere vragen of advies (0341-844648 / info@mulderijbedrijfsjuristen.nl). Succes!

 14. Mango schreef:

  Ik heb een incasso ontvangen met daarin een termijn van 3 dagen. Als ik het niet zou betalen binnen 3 dagen zouden er incasso kosten komen. Heb de brief van incasso donderdag ontvangen en heb maandag betaald. Nu krijg ik een mail dat ik alsnog de incasso kosten moet betalen omdat ik te laat was. Zijn 3 dagen wel redelijk en is dat niet altijd in werkdagen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Als niet uitdrukkelijk ‘werkdag’ wordt genoemd, geldt de letterlijke interpretatie, dus inclusief zaterdag en zondag. Een termijn van 3 dagen is overigens te kort voor de incassokosten. Wij adviseren u die te betwisten en niet te betalen. Bent u consument (niet B-2-B), dan geldt altijd een termijn van 14 dagen voor de laatste aanmaning. Die aanmaning moet aan diverse wettelijke eisen voldoen.

 15. Bezorgbakker schreef:

  Ik neem als ‘bakker aan huis’ al ruim 8 jaar brood en banket af van een bakkerij en bezorg dit dan dagelijks bij mijn klanten.
  Op de weekfactuur van de bakkerij staat gelieve binnen 14 dagen te betalen.
  Nu loop ik momenteel door een financiële tegenvaller 2 tot 3 facturen achter met betalen.
  De eigenaar van de bakkerij dreigt steeds naar mij dat als ik niet tijdig betaal ik geen brood en banket geleverd krijg de volgende dag/week. Zodoende zou ik dan mijn klanten met een vaste weekbestelling niet kunnen beleveren..
  In mijn ogen riekt dit naar chantage.
  De verzoeken om over te gaan tot betaling gaan momenteel alleen via Whatts App, soms via telefonisch contact of persoonlijk.

  Er zijn nimmer AV naar mij aangeboden/aangeleverd.
  Er is ook geen contract van toepassing.

  Hierbij de volgende vragen.
  Welke betalingstermijn is wettelijk leidend ?
  14 dagen zoals vermeld op de factuur of 30 dagen ?
  Welke incassoprocedure moet dit bedrijf naar bij toe hanteren ?

  Hoop snel op antwoord. Wil eventueel in persoonlijk gesprek mijn rechten naar voren brengen.

  Deze situatie is niet echt prettig momenteel.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Zie de vorige reactie. Als een incassoprocedure wordt opgestart, graag even telefonisch contact waarin wij u vrijblijvend kunnen adviseren.

 16. bezorgbakker schreef:

  Ik ben zzp-er “bakker aan huis” en bezorg dagelijks brood en banket bij mijn klanten.
  De bakkerij waar ik dagelijks afneem ( sinds 2010) dreigt nu met een leveringsstop omdat ik enkele facturen achterloop i.v.m. een financiele tegenslag.
  Ik ontvang elke week een factuur, daarop staat vermeld, gelieve binnen 14 dagen te betalen. Ik betaal meestal binnen 2-3 weken dagen, maar soms lukt dit even niet.
  De laatste week heeft de eigenaar van de bakkerij enkele keren gedreigd te stoppen met leveren voor de volgende dag of dagen mits er niet direct betaald wordt.
  Aangezien het overgrote deel van mijn klanten vaste weekbestelling hebben zit ik dan direct met een probleem.
  Deze dreigementen gingen bijna altijd via Whatts App
  .
  Wat zijn mijn rechten in deze ?

  Heb geen contract met de bakkerij, alles is mondeling afgesproken.
  Heb ook nimmer AV ontvangen.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Een leverancier heeft op grond van de wet een opschortingsrecht als niet op tijd wordt betaald. Praktisch vertaald: de bakkerij mag dus besluiten om te stoppen met leveren. Als B2B niets is afgesproken geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Uitzondering geldt bij ‘bestendige handelsrelatie’. Als u dus al jaren binnen de betaaltermijn van 14 dagen (vermeld op factuur) heeft betaald, kan de leverancier verlangen dat u dat blijft doen. Direct betalen kan hij echter niet eisen.

 17. Simon schreef:

  Ik heb een factuur ontvangen omdat een monteur is ingeschakeld en de handelingen niet binnen de garantie vallen. Echter het probleem is na de komst van de monteur niet opgelost noch de voorgestelde oplossingen hebben soelaas geboden.

  Ben ik dan verplicht om toch de kosten te betalen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Nee, zeer zeker niet. Eerste stap die u nu moet zetten is de factuur juridisch betwisten (bijv. per e-mail). Het is wel aan u om te bewijzen dat de werkzaamheden gebrekkig zijn uitgevoerd. Vervolgens moet u een ingebrekestelling opstellen en versturen. Als u daarbij hulp nodig hebt, neem dan gerust contact op (0341-844648 / mulderij@mulderijbedrijfsjuristen.nl).

 18. Marije Vos schreef:

  Een zzp-er heeft bij mij thuis een toiletrenovatie uitgevoerd. Op de offerte wordt nergens verwezen naar algemene voorwoorden. De werkzaamheden zijn niet naar wens uitgevoerd en de persoon zou nog terugkomen hiervoor. Nu heeft hij via Whatsapp een factuur gestuurd, wederom zonder voorwaarden dus ook geen betalingscondities, en nu beweert hij, achteraf, dat het bij hem ‘betalen binnen 5 dagen na ontvangst factuur’ is. Dit staat nergens schriftelijk vermeld en heeft hij ook nooit mondeling gemeld.
  2 vragen:
  – ben ik verplicht te betalen als de werkzaamheden nog niet afgerond zijn, maar al wel de factuur verstuurd is?
  – moet ik akkoord gaan met de gestelde betalingstermijn?
  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  • Arwin Mulderij schreef:

   1) Nee, u mag betaling opschorten, zolang hij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het opschortingsrecht staat specifiek omschreven in de wet. Stel hem wel eerst schriftelijk in gebreke. Dat moet wel volgens de wettelijke eisen (neem daarvoor -geheel vrijblijvend- contact op: 0341-844648)
   2)Nee, die is niet overeengekomen. Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Ook die is gebaseerd op wetsartikelen en kan ik nader toelichten. Neem gerust telefonisch contact op.

 19. Lijftogt schreef:

  De gemeente stuurt ons belastingaanslagen met een betaaltermijn van 14 dagen. En heeft reeds aangekondigd in het nieuwe jaar een betaaltermijn van 7 dagen te gaan hanteren. Mag de gemeente zo een korte termijn wel opleggen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Dat is mogelijk bij een belastingaanslag, hoewel een betaaltermijn van 7 dagen niet bepaald een redelijke betalingstermijn is.

 20. Monique Nouwens schreef:

  Kan u me helpen ik zou mijn leveranciers willen aanschrijven om de betaaltermijn naar 60 dagen te brengen hoe kan ik dit professioneel en correct neerschrijven naar hen

 21. Rob Denkers schreef:

  Ik heb een incasso bureau ingehuurd om een niet betalende klant te laten betalen, helaas zonder resultaat. Maar nu het volgende krijg op 18-12-2019 factuur €551,71 betalingstermijn 0 dagen. Volgende dag € 250 verhoging en zelfde dag nog laatste sommatie.Gaat hier om een B2B overeenkomst en vind de betalingstermijn en de verhoging volgende dag nogal buitensporig. Nu is du mijn vraag mag dit.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Ik schrijf u even een mail, omdat de vraag mij niet geheel duidelijk is. Bent u de schuldeiser of de schuldenaar? En nog meer vragen. U verneemt.

 22. Nori schreef:

  Ik heb een tweede herinnering op het laatste dag betaalt.ben ik dan te laat met betalen

  • Arwin Mulderij schreef:

   Formeel te laat, omdat je moet betalen binnen de geldende betalingstermijn (ook vermeld op de factuur). Maar wel op tijd voordat buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd.

 23. Marco schreef:

  ik heb een factuur ontvangen welke ik binnen 7 dagen moet betalen, zo niet wordt er direct een incassobureau ingeschakeld. Kan dit zomaar?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Nee: a) een betalingstermijn van 7 dagen moet zijn afgesproken en b) u moet sowieso een (laatste) aanmaning ontvangen.

 24. Joke lemson schreef:

  Van de reisorganisatie waar ik een reis had geboekt( nog niet betaald) krijg ik nadat ik heb geannuleerd vanwege covid 19 waarmee ik besmet ben geweest, een annulerings factuur die ik per direct moet betalen. Ik wil echter 14 dagen wachten want dan heb ik het geld retour van de annuleringsverzekering. Mag ik zolang wachten?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Beste Joke, ja dat mag. Voor consumenten geldt een ‘redelijke betalingstermijn’ van ongeveer 14 dagen (de exacte termijn staat niet in de wet, maar volgt uit jurisprudentie). Succes met de afwikkeling!

 25. Manuel schreef:

  Bij b2b, kan een betalingstermijn dan 1 dag zijn voor nog niet geleverde diensten of producten?

  En als er niet aan de betalingstermijn voldaan wordt kan de koop dan ontbonden worden door de verkopende partij?

  • Arwin Mulderij schreef:

   U kunt in b2b situaties een betalingstermijn van 1 dag overeenkomen, zelfs voor nog niet geleverde diensten (dus nogmaals: alleen als dit uitdrukkelijk is afgesproken). Als vervolgens niet tijdig wordt betaald (al na 1 dag), is sprake van verzuim en zou ontbinding mogelijk kunnen zijn. Om goed te kunnen adviseren, heb ik wel meer informatie nodig (incl. onderliggende stukken).

 26. Simon schreef:

  Goedemiddag,

  Wij hebben een onderling geschil, bedrijf tot bedrijf. Wij hebben als bedrijf een offerte aangevraagd voor levering van diensten die hun moet uitvoeren. In offerte staat 50% bij akkoord en 50% bji afleveren. Daarvoor hebben wij akkoord gegeven. Daar onder staat binnen 14 dagen na versturen van factuur te betalen. Overigens werd de factuur in 1 keer verstuurd ipv zoals afgesproken in offerte 50% bij akkoord en 50% bij oplevering. Het gaat om een bedrag van afgerond 26.000.. Eerste punt wat me later opviel is de betalingstermijn van 14 dagen. Dit kan echter niet want de werkzaamheden duren 7 dagen of langer. En tot op heden nog niet volledig opgeleverd. Nu krijgen wij een betalingsherinnering over de factuur dat volledig is verstuurd ipv in 2 delen zoals offerte verteld. Eerste 50% is alwel direct betaald. Wat kunnen wij hiermee? Staat hij in zijn recht dat wij binnen 14 dagen moeten betalen? Ondanks dat zijn stukje voorwaarde over betaling niet combineert met elkaar?

  • Arwin Mulderij schreef:

   In één keer betalen is niet overeengekomen. Dus: conform offerte 50% na akkoord en de andere 50% na oplevering/aflevering. Overigens is, anders dan velen denken, 14 dagen geen wettelijke betalingstermijn in B2B situaties. Dit is wat ik hierover uit de losse pols kan adviseren. Wilt u echt een volledig en sluitend advies hebben, neem dan contact op via mulderij@mbjuristen.nl. Ik heb namelijk een offerte nodig om te zien wat hierin staat, ook qua betalingstermijnen. Bij voorbaat dank.

 27. Maaike schreef:

  Goedenavond,

  Wij hebben een hovenier ingehuurd die in zijn offertes had staan dat de algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de rechtbank in alkmaar. Op zijn facturen staat dat betaaltermijn 5 dagen is. Nu heb ik de algemene voorwaarden maar eens opgevraagd en daar staat in: ‘Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de factuur vermelde termijn.’
  Hoe wordt hier juridisch naar gekeken? Moeten we inderdaad zijn facturen betalen binnen de termijn die erop staat of hoeft dat alleen als de termijn redelijk is?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Termijn op factuur (achteraf) is nooit rechtsgeldig, als die niet vooraf is overeengekomen. In dit geval geldt een redelijke termijn, dus 14 dagen voor consumenten die in rechtspraak als redelijke betalingstermijn wordt beschouwd.

 28. andrea schreef:

  Beste Arwin,
  Wat fijn dat je iedereen hier antwoordt! Ik heb ook een vraag. Ik huur een kantoor als kleine ondernemer. Nu heb ik hiervoor afgesproken dat ik altijd voor de 1ste van de maand zal betalen. Dit doet mijn financieel medewerker altijd op tijd. Nu is zij voor 2 weken op vakantie en kan er even niks worden overgemaakt. Ik krijg een factuur van de verhuurder 6 dagen van te voren en ik antwoord dat die over 2 weken wordt betaald. Zij antwoorden dat dit niet mag omdat het altijd op de 1ste binnen moet zijn. Is dit onredelijk aangezien zij mij de factuur zo laat sturen?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Beste Andrea, juridisch gezien is dat toegestaan, ondanks dat hun opstelling wel erg rigide en onredelijk is. Het leidt formeel ook tot betalingsverzuim van jullie, maar verder zie ik geen nadelige consequenties. Ik zou de huur dus gewoon over 2 weken betalen, maar houd het wel bij dit eenmalige ‘verzuim’. Succes gewenst!

 29. WA schreef:

  Het volgende heeft het bedrijf mij gestuurd en ik heb per email akkoord gegeven en 50% aanbetaald. Dient het restant dan ook per ommegaande te worden voldaan bij oplevering? Er geldt toch een redelijke termijn van 14 dagen?

  Bijgaand treft u aan de offerte. Indien u akkoord geeft op deze offerte dient u 50% hiervan te voldoen als aanbetaling. Zodra wij deze betaling binnen hebben, zal er een afspraak voor u worden ingepland voor het plaatsen. Het restant dient u te voldoen bij oplevering.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Er geldt een redelijke termijn van 14 dagen, indien geen betalingstermijn is overeengekomen. Dat wordt anders als u bij het sluiten van de overeenkomst een andere betalingstermijn bent overeengekomen.

 30. Barto schreef:

  Bij steeds meer facturen zit een betaallink. Lekker makkelijk allemaal dat soort nieuwigheden maar als er iets fout gaat of wanneer jij iets fout doet heb jij het gedaan en geeft er niemand thuis. Betaallinks, betaalverzoeken, tikkie wil ik helemaal niet gebruiken en ook IDeal vermijdt ik wanneer mogelijk
  Nu moet ik contributie betalen maar dit gaat nu opeens via een bedrijf (Nikki) dat alles lekker makkelijk (voor hun zelf dan ) digitaal doet.
  Betaling is daarom ALLEEN MAAR mogelijk via de bijgevoegde betaallink.
  Dit wordt feitelijk afgedwongen doordat men nergens een bankrekeningnummer en een kenmerk (of iets dergelijks) vermeld

  Kan dat zo maar? Moeten er niet meerdere betaalmogelijkheden zijn?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Nee, de betaler bepaalt! Mijn advies: bied uitdrukkelijk betaling aan en vraag het rekeningnummer op. Indien het bedrijf u vervolgens beticht van wanbetaling, heeft dat juridisch gezien geen grondslag en zijn de daarmee gemoeide kosten voor hun rekening.

 31. Harim Kazan schreef:

  De betalingstermijn tussen 2 bedrijven is max 30 dagen wettelijk. Als de betalingstermijn 14 dagen is, mogen dan direct incassokosten berekend worden als de 14 dagen voorbij zijn of pas na 30 dagen? Of moet er eerst een ingebrekestelling worden verstuurd?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Formeel mag dat wel (zie letterlijke wettekst: artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek), maar mijn ervaring is dat rechters een laatste aanmaning/ingebrekestelling willen zien, waarin staat dat na het verstrijken van deze laatste termijn (bijv. 7 dagen) de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd. Het is Business-to-Business niet verplicht om ook het bedrag van incassokosten te vermelden.

 32. Hemlis Lada schreef:

  Wat een mooie website met vraag en antwoord.

  Als zzp\’er heb ik als installateur twee weken voor een bedrijf gewerkt. De door uit naam van mijn bedrijf verstuurde eerste factuur is uit naam van een \’ander\’ bedrijf van dezelfde eigenaar betaald. Dus mijn factuur gestuurd naar bedrijf \’x\’ en deze is binnen de vervaldatum van 7 dagen betaald door bedrijf \’y\’.

  Na de tweede week is er een discussie ontstaan over het uurtarief. De HR mederwerker kwam terug van vakantie en zegt dat hij met mij nog een tweede gesprek zou hebben en dat dan het uurtarief pas dan zou worden vastgesteld. De HR medewerker werkt voor bedrijf \’x\’. Er is geen misverstand over het door mij gevraagde uurtarief. Wel wat bedrijf \’x\’ wil betalen en wil een lager uurtarief bedingen voor reeds voltooide werkzaamheden.

  Uit de betaling via de bank maak ik op dat ik feitelijk ben ingehuurd door bedrijf \’y\’.

  De directeur van beide bedrijven heeft mij ingehuurd. Eerst voor een volledige week. De tweede week steeds bij verlenging van een dag. Tijdens elke dagafsluiting heeft de directeur mij steeds weer opnieuw ingehuurd voor de volgende werkdag.

  Er zijn geen leveringsvoorwaarden afgesproken. Wel is door een administratieve medewerker van bedrijf \’x\’ gezegd dat facturen toegestuurd op de vrijdagochtend zelfs nog diezelfde vrijdag betaald worden. Dat is in mijn geval niet gebeurd. Wel op de dag van de vervaldatum.

  De betalingstermijn op de factuur is, zoals hier op deze pagina te lezen, niet rechtsgeldig. En ook is er nog geen gewoonte recht van herhaalde betalingen met steeds een gelijke termijn.

  Vragen:
  Door welk bedrijf ben ik nu ingehuurd? Ik neem aan bedrijf \’y\’. Per wanneer kan ik een betalingsherinnering sturen en ter attentie van welk bedrijf?

  Ik vind het een zeer ongebruikelijke gang van zaken. Met de twee bedrijven proberen ze volgens mij aansprakelijkheid te ontwijken in het geval van een bedrijfsongeval. Dit speelt niet in dit geval, toch ik heb gehoord dat er eerder een bedrijfsongeval is geweest en dat het bedrijf met kleine omzet de aansprakelijkheid moet opvangen. Minder grote consequentie bij faillissement. Het bedrijf met de grote omzet kan zodoende gemakkelijker overleven.

  Ook andere zzp\’ers worden betaald door bedrijf \’y\’ Ik heb niet gevraagd ter attentie van welk bedrijf de andere zzp\’ers hun factuur sturen.

  Ik vind het erg schimmig allemaal.

  Ik kijk uit naar de reactie.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Dit is een hele lange vraag en eigenlijk iets te complex voor ‘vraag en antwoord’ via deze website. Wel een interessante vraag. Er lijkt ook een juridisch geschil ‘onder’ te liggen. Korte reactie: als er een mondelinge overeenkomst is en vervolgens door bedrijf Y is betaald (via directeur van zowel bedrijf X, als Y), lijkt bedrijf Y uw opdrachtgever en betalingsplichtige. Echter, het vergt meer tijd om u een volledig en sluitend antwoord te geven. Mail mij daarom naar mulderij@mbjuristen.nl met alle stukken informatie die daarbij horen. Dan kan ik u van dienst zijn.

 33. Hemlis Lada schreef:

  Beste Arwin, deze week wacht ik even af. Daarna kom ik bij u terug mocht het allemaal niet gaan zoals gehoopt.

 34. Juud schreef:

  Beste,

  Ik ben zzp’er en werk met opdrachtgevers die tussenpersoon is en die in mijn ogen teveel beslissen. In mijn overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever staat dat er betaald wordt binnen 30 dagen na datum op de factuur.

  Is dan betalen op de 30e dag te laat of nog net op tijd.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Deze vraag is in onze SPAM box terechtgekomen. Onze oprechte excuses. Ik hoop dat u het antwoord alsnog kunt gebruiken. Antwoord is: indien geen betalingstermijn is overeengekomen, is betaling op de 30 dag nog (net) op tijd.

 35. Bert. schreef:

  Ik heb een zeer dringende vraag! Ik ben patiënt bij een praktijk die onlangs per mail hun algemene voorwaarden hebben verandert met betrekking tot de betaling. Hierin stelde zij, indien niet binnen 14 dagen is betaald dan wordt uw bijdrage in mindering gebracht. Door omstandigheden is dit mij niet gelukt. Echter, mijn eerste herinnering eindigt bij een gerechtsdeurwaarder die zichzelf uitgeeft als administratiekantoor van de praktijk. De eerste herinnering is zonder incassokosten, echter de eigen bijdrage wordt wel in minder gebracht. Is dit mogelijk? De eerste veertien dagen dienen toch kosteloos zijn aan de consument, of is dit geen dwingend recht. En kan een gerechtsdeurwaarder zich uitgeven als administratiekantoor? Het voelt sketchy

 36. Bert schreef:

  Op het voorgaande wat ik heb ingestuurd: Ben ik een consument als ik een geneeskundige behandelingsovereenkomst heb? Ik heb de gerechtsdeurwaarder, die zich uitgeeft als administrateur, gewezen op de termijn van 14 dagen bij de eerste herinnering, maar zij stellen dat het maar 7 dagen zijn.

  Mag ik nadeel ondervinden, idzv eigen bijdrage betalen bij de eerste herinnering, als dit volgens de algemene voorwaarden is afgesproken? Echter deze Algemene Voorwaarden zijn veranderd en per mail in het kort uitgelegd, is hierbij voldaan aan de informatieplicht of heeft het nut mijn overeenkomsten op te vragen om te bekijken of er een wijzigingsbeding is overeengekomen?

  Tot slot vraag ik me af of een gerechtsdeurwaarder zich mag uitgeven als administrateur, terwijl in iedere mail het woord \’gerechtsdeurwaarder\’ staat in het mailadres als wel het logo.

  Als het kan zou ik dit graag willen onderbouwen met wetsartikelen als ik in mijn gelijk sta, echter ik vind het heel lastig om iets over WGBO te vinden en betalingen, laatst staan eerste herinneringen.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Goedendag, wij zijn helaas geen rechtswinkel om lange juridische vragen te beantwoorden. Korte vragen (die mogen best ingewikkeld zijn), worden beantwoord, zeker als die over het onderwerp van het blog gaan. Uw diverse vragen gaan dit bestek te buiten. Ik ben u graag van dienst via mulderij@mbjuristen.nl.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Goedendag, wij zijn helaas geen rechtswinkel om uitgebreide juridische vragen te beantwoorden. Korte vragen (die mogen best ingewikkeld zijn), worden beantwoord, zeker als die over het onderwerp van het blog gaan. Uw diverse vragen gaan dit bestek te buiten. Ik ben u graag van dienst via mulderij@mbjuristen.nl.

 37. Bert schreef:

  Ik zie dat het vorige bericht niet is ingediend. Ter aanvulling hierop, wil ik het volgende verhaal vertellen.

  Ik heb onlangs een herinnering ontvangen van een praktijk waarmee ik een overeenkomst voor medische behandeling heb afgesloten. Deze behandelingen gaan gepaard met aanzienlijke bedragen die door mijn verzekeraar aan mij worden uitgekeerd. Plotseling heeft de praktijk enkele maanden geleden wijzigingen aangebracht in hun algemene voorwaarden. Nu wordt er van mij verwacht dat ik binnen 14 dagen betaal. Als ik niet op tijd betaal, wordt mijn eigen bijdrage in mindering gebracht. Dit gebeurde ook bij de eerste herinnering. Ik kreeg een eerste herinnering van een gerechtsdeurwaarder waarin stond dat ik mijn rekening en eigen bijdrage binnen 7 dagen moest betalen (wat overigens over 2 dagen is). Hoewel dit geen boete is, brengt het mij wel extra kosten van 600 euro met zich mee. Ik vraag me af of de algemene voorwaarden zomaar kunnen worden gewijzigd om een soort strafbeleid toe te passen. Ik begrijp dat de praktijk ervoor kan kiezen om geen behandelingen meer te leveren, maar kunnen ze ook extra kosten in rekening brengen die voorheen voor hun rekening kwamen? Wat zou uw advies hierover zijn? Ik vind het moeilijk om daadwerkelijke wetsartikelen en jurisprudentie hierover te vinden. Het voelt voor mij erg oneerlijk en onredelijk, maar het gerechtsdeurwaarder lijkt hier geen aandacht aan te besteden en stelt omdat het onder de WGBO valt er een 7 dagen termijn staat. Ik hoop dat jullie dit bericht redelijk snel lezen, ik heb nog maar 2 dagen helaas.

  • Arwin Mulderij schreef:

   Is ingewikkelde, lange vraag waar ik nu geen pasklaar antwoord op kan geven. Ik heb meer info en onderliggende stukken nodig en dan kan ik u een goed onderbouwd advies geven. En daar is deze optie onder het blog helaas niet voor bedoeld. Algemene voorwaarden kunnen in ieder geval niet eenzijdig worden gewijzigd. Dat is iets dat altijd zo is. Wilt u mijn advies, stuur dan s.v.p. een e-mail aan mulderij@mbjuristen.nl

 38. Bert schreef:

  Ik begrijp dat het wellicht te ingewikkeld is. Dan zou ik enkel willen weten als er sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, er bij de eerste herinnering verkorte termijnen gegeven mogen worden in plaats van de14 dagen? Mij lijkt het toch dat patiënten juist meer bescherming genieten, in ieder geval even veel als een consument?

 39. Arwin Mulderij schreef:

  Als de redelijke/gebruikelijke betalingstermijn van 14 dagen is verstreken, dan mag dat. Laatste aanmaning alvorens de zaak uit handen wordt gegeven moet altijd 14 dagen termijn bevatten bij een consument/particulier.

 40. Arwin Mulderij schreef:

  PS ik denk dat we elkaar goed begrijpen. Al uw voorgaande vragen zijn niet te ingewikkeld, maar lenen zich niet voor dit forum (meer stukken, meer context en meer tijd). Ik kan die vragen dus wel beantwoorden,maar dan wordt het een adviesdossier met daarbij passende vergoeding. Ik hoop op uw begrip.

 41. Werner Stalpaert schreef:

  De laatste maanden krijg ik mijn maandelijkse facturen van Telenet altijd heel laat, zo laat zelfs dat wanneer ze in de bus vallen ik nog maar 2 dagen de tijd krijg om te betalen.
  Hoewel de factuur reeds 10 dagen eerder is opgemaakt.
  Ik dacht dat de datum van de poststempel telde om dan 14 dagen de tijd te hebben om te betalen?
  Gaat Telenet hier niet, nogmaals, zwaar in de fout ?

  • Arwin Mulderij schreef:

   Het gaat om de dag van ontvangst van de brief. Vanaf die datum moet u rekenen. Als Telenet beweert dat u de brief eerder heeft ontvangen, dan moet zij dat bewijzen (‘ontvangsttheorie’).

 42. E.Wit schreef:

  Goedemorgen.Ik moet een dakdekker 13.000 € betalen voor gedane werkzaamheden.Er is tevoren geen termijn voor betaling afgesproken.
  Nu wil het bedrijf het hele bedrag binnen 1 dag ontvangen.
  Ik ben het hiermee niet eens.Heb ruim 5000 direct overgeboekt naar hen en heb gemeld dat de rest over 10 dagen komt.
  Dat lijkt mij wettelijk netjes toch ?
  De eis van dat dakdekkersbedrijf vind ik nogal vreemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *