Veel voorkomende juridische bezwaren

 

1. Ik heb geen factuur ontvangen. Dat kan een lastig verweer zijn, omdat de verzender moet bewijzen dat de factuur is ontvangen (“ontvangsttheorie”);

2. Ik heb geen opdrachtbevestiging getekend. Dat verweer kan meestal worden gepareerd, maar het kan ook lastig zijn om te weerleggen als er discussie is over bijv. het tarief of betalingscondities. Ook uw algemene voorwaarden helpen dan niet, omdat die niet van toepassing zijn;

3. Ik heb schade geleden en ik wil die schade verrekenen met jouw rekening. Dat is meestal eenvoudig te pareren met het bewijsrecht, omdat er hoge eisen worden gesteld aan de onderbouwing van een schadeclaim;

4. Uw werk of dienst is gebrekkig uitgevoerd: ook dit is meestal te pareren met uw (leverings)voorwaarden of het bewijsrecht, maar vooraf toetsen wij of de klacht inderdaad gegrond of ongegrond is;

5. Ik heb geen akkoord voor meerwerk gegeven: een vaak voorkomend verweer dat soms lastig is om te weerleggen. Bewijs van de schuldeiser kan bijvoorbeeld worden geleverd met e-mails, brieven of getuigen;

6. Ik heb geen of onvoldoende huurgenot gehad (bij huurincasso). Meestal is het mogelijk om deze stelling te ontkrachten, maar ook deze klacht moet eerst worden onderzocht;

7. Ik wacht op betaling van een opdrachtgever. Dat is nooit een argument, tenzij partijen hierover afspraken hebben gemaakt (zgn. “opschortende voorwaarden”);

8. Ik vind dat er teveel uren zijn gemaakt die niet in verhouding staan tot het werk. Ook dat kan lastig zijn, maar ook hier geldt dat degene die dit stelt, deze stelling zal moeten onderbouwen en bewijzen;

9. De overeenkomst is opgezegd, zodat ik niet meer hoef te betalen. Met een goed contract en schriftelijke documentatie kan ook dit argument meestal worden ontkracht;

10. De factuur is niet of onvoldoende gespecificeerd. Dat kan terecht zijn, tenzij op basis van een aanneemsom / fixed fee is gewerkt. Vooraf zullen wij aan de hand van de factuur/facturen beoordelen of dit verweer terecht of onterecht is.