Juridische incasso

Is uw klant het niet eens met uw factuur of opeisbare schuld? Is er sprake van fraude of betalingsfraude? Wilt u beslag laten leggen of bent u het juist niet eens met een beslag?

Mulderij Bedrijfsjuristen is bij uitstek specialist in complex-juridische incasso, met grondige kennis van het contractenrecht en beslag- en executierecht. Ook hier proberen wij in eerste instantie uw vordering zonder rechter snel te incasseren. In de meeste gevallen lukt ons dat. Mocht echter de gang naar de rechter nodig zijn, dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om op die manier uw gelijk af te dwingen, soms voorafgegaan door conservatoir beslag. We beschikken over meer dan tien jaar ervaring in het vertegenwoordigen van cliënten tijdens gerechtelijke procedures. Daardoor gaat geen kostbare tijd verloren, omdat een advocatenkantoor de zaak niet hoeft over te nemen. Internationale incasso opdrachten moeten soms worden behandeld door buitenlandse advocaten, omdat niet zelden buitenlands recht van toepassing is. Die benaderen wij dan vanuit ons netwerk. Het vervelende is dat een betaling mag worden uitgesteld vanwege een meningsverschil over die betaling. Dan is het van cruciaal belang dat dit geschil snel en doeltreffend wordt opgelost. Ook vertegenwoordigen wij cliënten bij executiegeschillen (bijv. executie kort gedingen, zowel voor eiser als gedaagde).

Wilt u voorbeelden weten van complex-juridische incassozaken? Lees meer.

Welke juridische bezwaren tegen een factuur of betaling komen vaak voor? Lees meer.

Van haalbaarheidsonderzoek tot procedure

Hoe kan het bedrag toch snel worden geïncasseerd? Wij beoordelen vooraf kosteloos of u betaling kunt eisen op grond van de wet. Want wij gaan alleen over tot incasso, als uw zaak kans van slagen heeft. Is de klacht van de debiteur niet gegrond? Daarna nemen we direct maatregelen om het bedrag of schuld te incasseren. Wij zijn daarin tactisch én onverzettelijk. En gaan net zolang door totdat uw debiteur heeft betaald. Soms sturen we aan op een schikking, mits deze de belangen van beide partijen dient.

Zijn de financiële belangen zeer groot? Dan schakelen we direct over naar spoedincasso.

Wilt u zélf een factuur niet betalen?

Bent u het oneens met een factuur? Of ontvangt u zelf een dagvaarding voor het niet-betalen van een factuur? Ook dan kan Mulderij Bedrijfsjuristen u vertegenwoordigen. Wij treden dan namens u op als schuldenaar. Soms is er al (verstek)vonnis gewezen en is het nodig om verzet in te stellen via een verzetdagvaarding. Ook die procedure kunnen wij volledig voor u voeren, tegen aantrekkelijke tarieven.

Behoefte aan een specialist in juridische incasso?

Neem contact op!