Kantonrechter: actief of juist niet?

16 augustus 2022

Veel mensen denken dat een rechter tijdens een rechtszaak actief op zoek gaat naar de waarheid. Een begrijpelijke gedachte. Dat is in het civiele recht (dus wanneer twee partijen met elkaar bijv. een handelsgeschil hebben) niet het geval.

Lijdelijke rechter

In het civiele recht is de rechter ‘lijdelijk’. Dat geldt ook voor de kantonrechter die bevoegd is om te oordelen over geldvorderingen tot €25.000 en o.a. alle huur- en arbeidszaken. Deze procedures worden door ons kantoor regelmatig gevoerd. Dat betekent concreet dat deze kantonrechter alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces is de rechter daarentegen leidend; de strafrechter onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd en is veel actiever dan de civiele rechter.

Bewijsmateriaal

Die lijdelijkheid van de burgerlijke rechter geldt ook voor onderzoek van het bewijsmateriaal. Dat is belangrijk om te weten hoe je moet procederen en hoe je de bewijzen aanlevert.

Verwijzing naar hyperlinks onvoldoende

Dat blijkt wel uit onderstaande zaak van Yunling, een Chinees electronicaconcern die een Nederlandse partij had gedagvaard. Verwijzing naar hyperlinks vond de rechter niet acceptabel.

Yunling had ter onderbouwing van haar stellingen verwezen naar hyperlinks van een online omgeving, o.a. Google Drive om de grondslag van de kosten te bewijzen.

Geen actieve rol

De kantonrechter stelt dat het niet aan haar is om zelf in die online omgeving op zoek te moeten gaan naar informatie die relevant kan zijn ter onderbouwing van de vorderingen van partijen.

Yunling is verplicht om de feiten en gronden ter onderbouwing van haar vordering volledig, concreet, gemotiveerd en naar waarheid aan te voeren. Yunling heeft met de hyperlinks haar vordering onvoldoende onderbouwd.

De kantonrechter wijst om deze reden de vordering van Yunling af en wordt als verliezende partij veroordeeld in de proceskosten.

Deskundigheid gemachtigde

M.i. had de gemachtigde van Yunling dit behoren te weten en Yunling moeten wijzen op het feit dat enkel, algemeen verwijzen naar hyperlinks in processtukken door de rechter niet wordt geaccepteerd. Dat bewijst ook dat het belangrijk is om je als eisende partij te laten vertegenwoordigen door een deskundige gemachtigde die ervaring heeft met procederen en zijn kennis up-to-date houdt.

Zie Rb Noord-Holland 20 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6302

#procederen #bewijsmateriaal #waarheidsvinding #kantonrechter

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *