Incasso in België: Belgische wet en malafide incassobureaus

18 januari 2018

Inleiding

Heeft u wel eens last van niet-betalende of te laat betalende Belgische klanten? Wat zijn uw rechten?  Stel: u doet zaken met een Belgische partij. Dit Belgische bedrijf lijkt betrouwbaar, maar u komt helaas bedrogen uit. U rondt de opdracht correct af en stuurt uw factuur. Ook na herinneringen en aanmaningen wordt niet gereageerd of betaald. U neemt telefonisch contact op en krijgt toezeggingen, maar ook die worden niet nagekomen. Het afboeken van de factuur is voor u eigenlijk geen optie, omdat het om een behoorlijk bedrag gaat. Ten tweede gaat het tegen uw rechtvaardigheidsgevoel in. U heeft een goed product afgeleverd of uitstekende diensten verleend. En nu wordt zonder opgaaf van redenen een rekening niet betaald. Welke opties zijn er om alsnog uw geld te krijgen?

In dit blog wordt uitgelegd wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn om uw Belgische klant alsnog tot betaling aan te zetten. Ook de Belgische incasso-wetgeving wordt besproken.

Keuze incassobureau

De eerste en misschien wel de beste optie om alsnog de openstaande factuur te kunnen incasseren, is het inschakelen van een doortastend én juridisch deskundig Nederlands incassobureau. Alleen die combinatie maakt een incassobureau slagvaardig en effectief. Het Nederlandse incassobureau zal namelijk eerst een sommatiebrief naar de debiteur verzenden, waarin de Belgische debiteur verzocht wordt om tot betaling van de factuur over te gaan. ‘Incassobureau’ is een breed begrip. Onder die noemer handelen professionele en deskundige incassobedrijven, zoals incasso-advocaten, incassojuristen, soms gerechtsdeurwaarders met een incassoafdeling. Maar ook incassobureaus zonder voldoende (actuele) wetskennis met alle gevolgen van dien. Let daarom goed op met welk incassopartner u in zee gaat! Kies bij voorkeur voor een juridische geschoolde incassant. Correspondentie of processtukken die juridisch niet kloppen, worden namelijk niet serieus genomen. Bovendien neemt u een groot risico. In onze eerder gepubliceerde blog ‘verboden incassokosten’ [i] kunt u meer lezen over dubieuze of ondeskundige incassobureaus.

Consument of Bedrijf

Op het moment dat de Belgische wanbetaler een consument (particulier) is, dan zegt de wet dat hij nog veertien dagen moet krijgen om de rekening alsnog te kunnen betalen. Ook worden in deze zogeheten ‘veertiendagenbrief’[ii] de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente aangezegd. Deze kosten is de Belgische debiteur op grond van art. 6:96 lid 2 onder c BW verschuldigd, nadat de voornoemde betalingstermijn van veertien dagen is verlopen. In de uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2704) is namelijk bepaald dat consumenten niet overvallen mogen worden met buitengerechtelijke incassokosten. Naast de ‘veertiendagenbrief’, mag het incassobureau ook andere incassohandelingen ondernemen, zoals onder meer het doen van telefonische sommaties tot betaling en huis- en / of bedrijfsbezoeken. Dat laatste moet niet intimiderend geschieden, maar wel dwingend, respectvol en met kennis van zaken. Intimiderend optreden door incassobureaus is pertinent niet toegestaan en heeft bovendien een averechts effect. Wanneer u een overeenkomst heeft gesloten met een Belgisch bedrijf, dan hoeft u bij wanbetaling niet eerst een ‘veertiendagenbrief’ te versturen. In dat geval heeft u namelijk op grond van art. 6:96 lid 4 BW direct na verloop van de betalingstermijn (die u in de eerste factuur heeft opgenomen) recht op buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. In de meeste gevallen zal het incassobureau een sommatiebrief met daarin een betalingstermijn van 7 tot 10 dagen naar de Belgische debiteur verzenden. In deze sommatiebrief worden direct de opeisbare buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente gevorderd.

Wanneer Belgische advocaat?

Op het moment dat uw Belgische klant ondanks alle pogingen van het incassobureau, niet tot betaling overgaat, kunt u er voor kiezen om een gerechtelijke procedure op te laten starten. U doet er wel verstandig aan om de liquiditeit van de Belgische debiteur te controleren, voordat u opdracht geeft om een gerechtelijke procedure op te starten. In beginsel* is de rechter van de woonplaats (of vestigingsadres) van de Belgische wederpartij bevoegd om uitspraak over de zaak te doen. Dat is wettelijk bepaald in artikel 8 van de Europese verordening van 22 december 2000, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken[iii]. Daarbij is op grond van de Belgische wetgeving alleen een Belgische advocaat bevoegd om u, als Nederlandse schuldeiser, in dit soort zaken voor de Belgische rechter als raadsman bij te staan[iv]. U kunt in deze gevallen bij uw incassobureau, gerechtsdeurwaarder of (incasso)jurist informeren of zij contacten hebben met Belgische advocaten en de zaak aan hen kunnen uitbesteden.

Belgisch incassobureau? niet verstandig!

In de Belgische wetgeving zijn zeer strenge bepalingen opgenomen, waarin de gedragsregels voor Belgische incassobureaus zijn vastgesteld[v] Deze gedragsregels zijn namelijk ter bescherming van de consument. Het is bijvoorbeeld verboden dat incassobureaus aan een Belgische debiteur
mededelingen doen die onjuiste juridische bedreigingen bevatten[vi] Ook bij buren of bij familie informeren naar de omstandigheden van de Belgische debiteur[vii] of onjuiste schadevergoedingen vorderen is volgens de Belgische wetgeving verboden[viii]. Voor het plegen van deze verboden
gedragingen zijn namelijk in de Belgische wetgeving bestraffende sancties opgenomen. Een van deze sancties is dat de Belgische rechter aan het incassobureau een sanctie op kan leggen, waarbij het incassobureau de geïnde gelden uit eigen portefeuille aan de consument terug moet betalen. In dit geval geldt ook dat de Belgische debiteur bevrijdend heeft betaald en u geen recht meer heeft op de hoofdsom[ix]. Daarbij kan de rechter voor de overtreding van de gedragsregels ook bepalen dat de overtreder een geldboete van minimaal € 26,00 tot maximaal € 50.000,00 worden opgelegd.

Meer weten over incasseren van openstaande rekeningen in België? Of over de actualiteiten in de Belgische wetgeving? Neem dan gerust contact op met ons via 0341-844648 of stuur een e-mail naar info@mulderijbedrijfsjuristen.nl

Dit blog is geschreven door Arwin Mulderij, incassojurist en o.a. gespecialiseerd in buitenlandse incasso. 

* Een uitzondering op deze regel betreft de EBB-procedure of een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden. Lees daarvoor ons eerder gepubliceerde blog https://www.mulderijbedrijfsjuristen.nl/incassoinhetbuitenland/
[i] Van Leeuwen, F. (2016). Verboden Incassokosten. (juridisch-artikel). Geraadpleegd op 18 januari 2018, https://www.mulderijbedrijfsjuristen.nl/kijk-incasso-cowboys/
[ii] HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704. 
[iii] Verordening (EU) 44/2001.
[iv] Art. 428, 439 en 440 Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
[v] Art. 3, 4, 6 en 7 Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
[vi] Art. 3, §2 Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
[vii] Art. 3, §2 Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
[viii] Art. 7 Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.
[ix] Art. 14 Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
Deel dit bericht

2 reacties op “Incasso in België: Belgische wet en malafide incassobureaus”

 1. M.C. Mulder schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  Een Belgische klant heeft bij ons een reis geboekt en heeft vervolgens de reis geannuleerd. Deze meneer beroept zich op de betalingsvoorwaarden, 50% bij ontvangst van de factuur en 50% uiterlijk 8 weken voor vertrek. De reis is vòòr 8 weken voor vertrek geannuleerd, meneer verteld dat hij nu niet mee betalingsplichtig is voor de overige 50%. Volgens ons dient meneer wel de gehele reissom te betalen ad. € 11980,00, onze betalingsvoorwaarden zijn een geste aan de klant. Wij hebben deze meneer voor boeking 2 keer onze reisvoorwaarden gestuurd maar hij betwist nu onze voorwaarden? Is een incasso mogelijk?
  Wij horen graag van u

  • Arwin Mulderij schreef:

   Geachte heer/mevrouw Mulder, meneer lijkt zich te beroepen op ANVR voorwaarden. Hanteren jullie ANVR-voorwaarden? Verder lijkt tegenstrijdig dat de klant zich enerzijds beroept op betalingsvoorwaarden, maar anderzijds de reisvoorwaarden betwist. Maken de betalingsvoorwaarden deel uit van reisvoorwaarden? Zonder voorwaarden is hoofdregel dat de klant vanaf definitieve boeking de gehele reissom is verschuldigd.Ik hoor graag van u. Wellicht kunt u de voorwaarden sturen aan info@mulderijbedrijfsjuristen.nl. Bij voorbaat dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *