Contractenrecht en (internationale) contracten

Mulderij Bedrijfsjuristen te Ermelo beschikt over meer dan gemiddelde kennis en al 15 jaar ervaring op het gebied van het contractenrecht en overeenkomstenrecht.

Vrij contractenrecht

In Nederland staat het partijen in principe vrij om af te spreken wat zij willen: een ‘vrij’ contractenrecht. De wet geeft dan regels over hoe bijvoorbeeld een overeenkomst tot stand komt, en wat de gevolgen zijn als van niet-naleving. En de wet kan eisen verbinden aan bepaalde handelingen. Het contractenrecht wordt dus wel begrensd.

In het contractenrecht gaat het deels over algemene regels van contracten en deels over specifiek in de wet benoemde contracten zoals de:

 • arbeidsovereenkomst
 • huurovereenkomst
 • overeenkomst van opdracht
 • aannemingsovereenkomst

Het is raadzaam afspraken tussen de onderneming met andere partijen schriftelijk vast te leggen, om zo discussies in de toekomst te voorkomen.

Soorten contracten en algemene voorwaarden

Mulderij Bedrijfsjuristen is gespecialiseerd in het opstellen en aanpassen van diverse soorten algemene voorwaarden, op maat toegesneden op uw bedrijf, sector en klanten. Mulderij Bedrijfsjuristen is daarnaast specialist in het opstellen van (internationale) maatwerkcontracten, in het bijzonder de volgende specifieke overeenkomsten en akten:

 • Huurovereenkomst (zowel bedrijfsruimte, als woonruimte)
 • Koopovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht (waaronder rechtsgeldige opdrachtbevestigingen)
 • Pandakte
 • Akte van cessie
 • Arbeidsovereenkomst
 • Privacyverklaring
 • Verwerkersovereenkomst
 • Agentuur overeenkomst
 • Escrow overeenkomst
 • Distributie overeenkomst
 • Franchiseovereenkomst
 • Freelance overeenkomst
 • Licentie overeenkomst
 • Software overeenkomst
 • Zorgovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Overeenkomst van geldlening
 • Schuldbekentenis
 • Disclaimer

Internationale contracten

Veel ondernemers voeren handelstransacties uit met buitenlandse contractspartijen. In de meeste gevallen volstaat dan een Engelstalige contract of Engelstalige leveringsvoorwaarden. Desgewenst kunnen wij bovenstaande overeenkomsten in elke gewenste taal leveren. Wij werken nauw samen met een gerenommeerd juridisch vertaalbureau. Zo zijn uw contracten internationaal bruikbaar in een goed leesbaar formaat.

Contracten & Mulderij Bedrijfsjuristen

Mulderij Bedrijfsjuristen  helpt ondernemers bij het opschrijven van (voor hen beste) afspraken in contracten. Een goed contract laat namelijk geen discussie bestaan over de uitleg van een contract!

Ook voor geschillen over bovengenoemde overeenkomsten kan Mulderij Bedrijfsjuristen u adviseren. Uiteraard zijn bovengenoemde overeenkomsten de meest voorkomende overeenkomsten waarover wij kunnen adviseren. Ook voor vragen over andere soorten overeenkomsten kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact op!