Complex-juridische incasso: voorbeelden

Voorbeelden van complexe incasso-opdrachten

 • terugbetaling van hoge geldleningen en hoge schulden (> € 25.000)
 • beslaglegging, zowel conservatoir als executoriaal. Lees meer
 • verkoop van vorderingen (cessie)
 • ontbinding van overeenkomsten en terugvordering van (geldelijke) prestaties
 • innen van omvangrijke schadevergoedingen & aansprakelijkstellingen
 • vestigen van retentierecht
 • vestigen van pandrecht voor zowel schuldeiser, als schuldenaar
 • rangorde en preferente schuldeisers (bijv. bank en belastingdienst);
 • bedrijfsoverdracht & incasso
 • lege BV’s en bestuurdersaansprakelijkheid wij wanbeleid
 • betwiste geldvorderingen. Lees meer bij Juridische incasso