Beslag- en executierecht

Zonder kennis van het beslag- en executierecht is een effectieve incasso onmogelijk. Sterker nog, soms is het leggen van een beslag de enige manier op uw vordering te incasseren. Mulderij Bedrijfsjuristen te Ermelo heeft meer dan gemiddelde kennis van het beslag- en executierecht en meer dan 10 jaar ervaring op dit gebied.

Beslaglegging als incassomiddel

Soms lukt het niet om via sommatiebrieven, belacties of bedrijfsbezoeken uw factuur of niet betaalde vordering te incasseren. Het leggen van een zogenaamd conservatoir beslag op de vermogensbestanddelen van uw debiteur is het middel bij uitstek om uw vordering wel te incasseren. De kunst is om op het juiste moment het juiste beslag te leggen. U zet hiermee uw debiteur schaakmat, waardoor u niet langer met allerlei betalingstoezeggingen wordt afgescheept. Als bij een bedrijf of particulier de liquiditeitspositie onder druk staat, worden keuzes gemaakt wie wel en wie niet wordt betaald. Uit ervaring weten wij dat een beslaglegging ervoor zorgt dat uw openstaande vordering direct “top of mind” wordt bij uw debiteur en veelal alsnog direct wordt betaald. Als uw debiteur namelijk weigerachtig blijft om de openstaande vordering te betalen, volgt in beginsel binnen twee weken nadat er beslag is gelegd een gerechtelijke procedure met alle extra kosten voor uw debiteur van dien. Het beslag vervalt als niet binnen twee weken een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Veel debiteuren kiezen eerst na een beslaglegging “eieren voor hun geld” en gaan tot betaling van uw vorderingen over. Lees meer bij spoedincasso

Executoriaal beslag

Het woord ‘executoriaal’ is afgeleid van ‘executeren’ dat ook wel ‘ten uitvoer leggen’ betekent. Oftewel: het uitvoeren van een vonnis. Bij executoriaal beslag is er in het algemeen al een gerechtelijke procedure gevoerd, maar weigert de schuldenaar, ondanks een vonnis, nog steeds te betalen.

In dat geval kan het vonnis ‘ten uitvoer gelegd worden’ en kan een deurwaarder met dit vonnis in de hand overgaan tot executoriaal beslag. Voorbeelden van executoriale beslagen: loonbeslag, uitkeringsbeslag, bankbeslag (beslag op een bankrekening), beslag op roerende zaken, beslag op een onroerende zaak, derdenbeslag (beslag bij opdrachtgevers van uw debiteur).

Executoriale titel

Een deurwaarder kan alleen overgaan tot executoriaal beslag als hij beschikt over een zogenaamde executoriale titel. Meestal is dit een vonnis of een beschikking van de rechtbank. Maar ook een dwangbevel is een executoriale titel.

Bovenaan een executoriale titel staan altijd de woorden ‘In naam der Koning’. Staat dit niet boven het betreffende document, dan is het dus geen executoriale titel en mag de deurwaarder dus geen executoriaal beslag leggen.