Boete van € 450.000 bij onwettige leveringsvoorwaarden

21 april 2015

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ondernemers die handelen met consumenten zijn gebonden aan de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van die regels. De ACM is belast met het toezicht op o.a. de consumentenbescherming. Dat betekent dat zij ook algemene voorwaarden van ondernemers onder de loep kan nemen.

Ingrijpende wetswijziging

De Wet Handhaving Consumentenbescherming is op 1 april 2014 ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat aan ondernemers -die handelen met consumenten- nog sneller een (enorme) boete kan worden opgelegd, indien zij de regels overtreden. Dat geldt ook als hun algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet.

De aanpassing in de Whc heeft tot gevolg dat de ACM dan bevoegd is om een bestuurlijke boete op te leggen tot maar liefst € 450.000,–.

Algemene voorwaarden

Als ondernemers bijvoorbeeld bepalingen opnemen in hun algemene voorwaarden die op de zwarte lijst van artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek staan, zijn deze voorwaarden volgens de wet vernietigbaar.

Zwarte lijst

Voorbeelden van vernietigbare bepalingen die op de zwarte lijst staan, zijn:

  • Voorwaarde die de consument verbiedt om de overeenkomst te ontbinden;
  • verkorting van de verjaringstermijn tot minder dan 1 jaar om een rechtsvordering in te stellen.
  • de bepaling die de ondernemer het recht geeft om binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de afgesproken prijs te verhogen, zonder dat de consument dan bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. Boete tot € 450.000,- bij ongeldige algemene voorwaardenVóór 1 april 2014 maakte deze wet nog onderscheid tussen overtreding op het gebied van oneerlijke handelspraktijken  en (overige) overtredingen van de Whc. Voor die laatste categorie overtredingen gold toen een maximale geldboete van de 5e categorie (maximaal €81.000,–) uit het strafrecht. Dat bedrag is nu dus substantieel verhoogd. Een ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden moet zorgen dat die voorwaarden in alle opzichten voldoen aan de wet. Als dat niet zo blijkt te zijn, loopt hij sinds 1 april 2014 grote financiële risico’s.

Als u geheel vrijblijvend uw voorwaarden wilt laten beoordelen, neem dan gerust contact op.

Conclusie

  • De Whc bepaalt dat –naast de vernietigbaarheid- aan de ondernemer bij overtreding van dit verbod een (enorme) boete kan worden opgelegd. Zoals aangegeven kan dit bedrag oplopen tot maar liefst €450.000,-
  • Als een consument zich hierop beroept, staat de ondernemer met lege handen. Immers, de wet bepaalt dat die bepaling dan vernietigbaar is, zodat de ondernemer hieraan geen rechten meer kan ontlenen.
Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *