Advocaat of jurist? Overeenkomsten en verschillen

4 november 2022

Mulderij Bedrijfsjuristen is een incassobureau én juristenkantoor. De verschillen en overeenkomsten tussen een jurist en een advocaat zijn echter niet altijd duidelijk.

Verschillen

 • Een advocaat werkt vaak op uurbasis (“uurtje-factuurtje”), terwijl een jurist waar mogelijk met vaste prijzen (“fixed fees”) werkt. Echter, steeds meer advocaten volgen juristen en bieden bepaalde diensten aan op basis van een vaste prijs.
 • Een advocaat hanteert meestal hogere uurtarieven.
 • Een advocaat mag zijn diensten in principe niet ” No Cure, No Pay” aanbieden. Een jurist mag dat altijd.
 • Een advocaat is verplicht om de Beroepsopleiding Advocaten te volgen. Een jurist kan zich vrijwillig aansluiten bij een beroepsorganisatie (ons kantoor is aangesloten bij beroepsorganisatie NVRA, lees meer). Overigens: een advocaat kan ook (weer) de functie van jurist gaan uitoefenen. Ex-advocaten zijn als gevolg van hun opleiding zeer gewild als bedrijfsjurist of legal counsel bij Nederlandse multinationals of andere grotere bedrijven. Tip: let altijd goed op of een jurist is aangesloten bij een beroepsorganisatie. Meestal zegt het iets over de kwaliteit en de beroepsethiek van de betreffende jurist(en).
 • Een advocaat is verplicht om jaarlijks opleidingspunten te halen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een jurist is verplicht om opleidingspunten te halen bij de beroepsvereniging waarbij hij/zij is aangesloten.
 • Een advocaat staat onder toezicht van beroepsorganisatie NOvA. Een jurist, mits aangesloten bij een beroepsorganisatie, staat ook onder toezicht van dezelfde beroepsorganisatie. Deze beroepsorganisatie hanteert tuchtrecht en een klant kan een klacht tegen zijn (bedrijfs)jurist indienen.
 • Een advocaat heeft op bepaalde, specifieke gebieden een zgn. procesmonopolie (echtscheidingen, procedures bij de rechtbank over vorderingen hoger dan € 25.000,- hoger beroepszaken en cassatie bij de Hoge Raad). Steeds meer juristen gaan samenwerkingsverbanden aan met advocaten om geen hinder van dit procesmonopolie te hebben of besluiten de kantonrechter ‘bevoegd te maken’ (zie laatste bullet onder ‘Overeenkomsten)’.
 • Een advocaat zal doorgaans sneller geneigd zijn om een gerechtelijke procedure te starten. Een jurist zal die stap minder snel zetten, als dat niet strikt noodzakelijk is.
 • Een laatste verschil tussen een (bedrijfs)jurist en een advocaat is de cliëntrelatie. Een bedrijfsjurist heeft in het algemeen een grote betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken van zijn klanten. Een advocaat wordt meestal ingeschakeld als het echt nodig is (dat wil zeggen: als er bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure is gestart). Een bedrijfsjurist streeft dan ook naar een langdurige en betrokken relatie met zijn of haar cliënten. Uiteraard zijn er uitzonderingen en kunnen niet alle juristen en advocaten over één kam worden geschoren.

 Overeenkomsten 

 • Een advocaat en een universitair geschoolde jurist hebben beiden dezelfde rechtenstudie gevolgd. Beiden mogen de beschermde titel Mr/LLM (Meester in de Rechten/Master of Laws) gebruiken.
 • Een goede jurist en een goede advocaat beschikken doorgaans over dezelfde kennis en vaardigheden. Het is een beroepskeuze van de betreffende advocaat of jurist. Er bestaan zgn. “bureau-advocaten” die niet of nauwelijks procederen.
  Daarentegen zijn er juristen die regelmatig of veelvuldig procederen (dat geldt ook voor Mulderij Bedrijfsjuristen & Incasso). En er bestaan goede advocaten en slechte juristen, evenals goede juristen en slechte advocaten. Kortom, niet de titel, maar de kwaliteit en vaardigheden van de desbetreffende jurist of advocaat zijn uiteindelijk doorslaggevend.
 • Een advocaat is verplicht om opleidingspunten te halen. Een jurist heeft dezelfde verplichting, mits aangesloten bij een beroepsvereniging. Bij beiden waarborgt dat de vereiste kwaliteit.
 • Een advocaat kan juridisch advies geven. Een jurist doet dat ook.
 • Incasso opdrachten die gaan over bedragen hoger dan € 25.000,- kan zowel een advocaat, als jurist behandelen. Door de “No Cure No Pay” afspraak en specialistische kennis, is het dan aantrekkelijker om een (incasso)jurist te laten incasseren. In de meeste gevallen is namelijk geen gerechtelijke procedure nodig om deze hoge bedragen te innen.
 • Advocaten en juristen kunnen beiden gerechtelijke procedures voeren. Let altijd wel op de ervaring en kennis van de desbetreffende jurist of advocaat. Immers: er zijn advocaten en juristen die niet of nauwelijks procederen en uitsluitend een adviespraktijk hebben. Voor procedures bij de kantonrechter heeft u sowieso geen advocaat nodig. Ook hier vallen de verschillen tussen een advocaat en jurist helemaal weg. Meestal zal het hier juist aantrekkelijker zijn om een jurist in te schakelen, omdat een advocaat vaak duurder is.
 • De kantonrechter behandelt procedures over geldbedragen tot € 25.000, alle geschillen over huur en huurincasso (ongeacht het bedrag), alle arbeidszaken (ongeacht het bedrag) en loonvorderingen en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000). Deze rechtszaken en gerechtelijke procedures kan een jurist (niet-advocaat) geheel zelf voor u uitvoeren. Dat geldt ook voor procedures bij arbitrage-instituten, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
 • De kantonrechter behandelt procedures over geldbedragen hoger dan € 25.000, indien beide partijen dat overeenkomen (de zgn. artikel 96 Rv procedures, ook wel ‘omgekeerde prorogatie’ genoemd). In feite is dat ‘arbitrage’ bij de kantonrechter en geldt geen competentiegrens qua bedragen. Dit is een creatieve manier om het procesmonopolie van advocaten te omzeilen. Het grootste voordeel is het kostenvoordeel. Kantonprocedures zijn aanzienlijk goedkoper dan procedures bij de civiel van de rechtbank. Alleen al de griffierechten zijn ruim 50% lager. En in beide gevallen beoordeelt een burgerlijke rechter uw zaak en kan uitspraak doen via een vonnis.

Heeft u vragen over dit blog? Wij zijn u graag van dienst!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *