Aansprakelijkheidsrecht

Mulderij Bedrijfsjuristen te Ermelo is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en vraagstukken die verband houden met aansprakelijkheid.

Heeft u schade geleden en wilt u de veroorzaker daarvoor aansprakelijk stellen? Bent u zelf aansprakelijk gesteld voor het leveren van gebrekkig werk? Of wordt u verantwoordelijk geacht voor het niet nakomen van een contract? Dit zijn vraagstukken waar u als ondernemer continu mee te maken heeft.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een omvangrijk en dynamisch onderdeel van het recht. De volgende vragen kunnen zich voordoen: wie is aansprakelijk voor onze schade? Welke schade kunnen wij op een ander verhalen? Hoe berekenen wij de schade? Welke procedure(s) kunnen wij volgen? Wat zeggen uw algemene voorwaarden over aansprakelijkheid? Mulderij Bedrijfsjuristen houdt zich onder meer bezig met contractbreuk, wanprestatie, schadevergoeding en onrechtmatig daad. Bovendien kunnen wij direct overschakelen naar ons juridisch incassobureau, als een schadeclaim moet worden geïncasseerd.

Voorkomen beter dan genezen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat specialisten in een (té) laat stadium worden ingeschakeld. Het is raadzaam vanaf het begin juridisch advies bij Mulderij Bedrijfsjuristen in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen en extra kosten voorkomen.

Uw belang voorop

Mulderij Bedrijfsjuristen kent de markt en de specifieke regelgeving. Wij kijken
 naar uw kansen, mogelijkheden en mogelijke obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen 
met u de juiste juridische aanpak en de te nemen stappen. Hierbij stellen wij uw belangen altijd voorop.